Taret

Sürekli döküm makinesindeki Taret sistemi, erimiş çelik içeren Potaları destekleyen ve döndüren ekipmanın bir parçasıdır. Taret sistemi, Potaların döküm holü ile tandiş arasında değiştirilmesine olana tanır. Tandiş erimiş çeliği kalıba besleyen bir kap olarak görev yapar. Taret sistemi aynı zamanda Potaların uygun seviyeye ayarlanmasını sağlar, böylece erimiş çeliğin akış hızını ve sıcaklığını kontrol edebilir.

Taret sistemi birkaç bileşen içerir, bunlar şunlar olabilir:

Hareketli kol: Bu Potaları her iki ucunda tutan uzun ve sağlam bir koldur. Taret kolu, dikey eksende dönebilir ve yatay eksende sapabilir, böylece kovaların döküm sandığı ve kalıp ile hizalanmasına olanak tanır.

Rulmanlar ve contalar: Bu parçalar, taret kolun ve potaların düzgün ve kararlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Rulmanlar ve contalar, yük taşıma kapasitesi yüksek, sürtünme katsayısı düşük ve ısıya, basınca karşı dayanıklı olmalıdır.

Tahrik ve kontrol sistemi: Bu, konsol kolun ve kovaların dönme ve eğilme işlemleri için güç ve komut sağlayan bölümdür. Tahrik ve kontrol sistemi yüksek hassasiyete, yüksek güvenilirliğe ve farklı döküm koşullarına ve gereksinimlerine uyum sağlama yeteneğine sahip olmalıdır.

Pota

Pota erimiş metali ergitme ocaklarından tandişe taşıyan ve döken büyük bir kap olarak kullanılır. Refrakter bir kaplama ve metal akışını kontrol etmek için bir Döküm sürgü mekanizması ile donatılmıştır. Pota aynı zamanda ergitme ocağında alaşımlama ekleyerek metalin kimyasal bileşimini ve sıcaklığını ayarlamak için de kullanılabilir.

Tandiş

Tandiş, altında bir veya daha fazla delik bulunan geniş, açık bir haznedir. Sıvı metalin kalıba beslemesini ve metalin akış hızını ve sıcaklığını düzenlemek için kullanılır. Tandiş aynı zamanda metal için bir dinlendirme alanıdır bu sayede temizleyici olarak görev yapar, kirlilikleri ve hava kabarcıklarını çelikten uzaklaştırır.

Osilasyon Masası

Sürekli döküm makinesindeki titreşimli masa tasarımı, döküm işleminin kalitesini ve verimliliğini etkileyen en önemli faktördür. Osilasyon masası, döküm işlemi sırasında kalıp gövdesini yukarı ve aşağı taşıyan ve destekleyen bölümdür. Osilasyon masa tasarımı için dikkat edilmesi gereken noktalar

Osilasyon masası yapısı ve malzemesi: Osilasyon masası, kalıp montajının ağırlığına ve kuvvetine dayanabilen sağlam ve rijit bir yapıya sahip olmalıdır. Ayrıca titreşimli masa, döküm işleminin yüksek sıcaklık ve basınca dayanabilen dayanıklı bir malzemeye sahip olmalıdır. Titreşimli masalar için yaygın olarak kullanılan malzemeler arasında çelik, dökme demir veya alüminyum alaşımı bulunur.

Osilasyon masası tahrik ve kontrol sistemi: Titreşimli masa, kalıp montajını istenen frekansta, genlikte ve dalga formunda hareket ettirebilen güvenilir ve hassas bir tahrik ve kontrol sistemine sahip olmalıdır. Tahrik sistemi ayrıca titreşimleri ve şokları önleyen düzgün ve istikrarlı bir işletmeye sahip olmalıdır, bu da kalıp montajını veya dökülen ürünü zarar görmesini önler. Titreşimli masalar için yaygın olarak kullanılan tahrik sistemleri arasında hidrolik, pnömatik , mekanik /elektrikli sistemler yer alır.

Kalıp Gövdesi

Sürekli döküm makinesindeki kalıp gövdesinin tasarımı, döküm işleminin kalitesini ve verimliliğini etkileyen ana faktördür. Kalıp gövdesi, kalıp, kalıp osilasyon sistemi, kalıp soğutma sistemi ve kalıp tozu besleme sistemi gibi birkaç bileşen içerir. Kalıp montajı tasarımı aşağıdaki unsurları dikkate almalıdır:

Kalıbın şekli ve boyutu: Kalıp, dökülen ürünün başlangıç şeklini ve kesitini oluşturan bölümdür. Kalıbın şekli ve boyutu istenen ürün specifikasyonlarına ve gereksinimlerine uygun olmalıdır. Kalıp ayrıca uygun bir koniye sahip olmalıdır, ki bu üst ve alt kısım arasındaki genişlik farkıdır. Koninin, kalıp ve dökülen ürün arasındaki sürtünmeyi ve ısı transferini etkilediği ve şişme, çatlama veya yapışma gibi hataları önlemek için optimize edilmesi gerekmektedir.

Kalıp soğutma sistemi: Kalıp soğutma sistemi, döküm işlemi sırasında kalıbı ve dökülen ürünü soğutmak için kullanılan bölümdür. Kalıp soğutma sistemi, kalıp içinde veya dışında kanallardan veya nozullardan sirküle eden su veya diğer sıvıları kullanır. Kalıp soğutma sistemi, dökülen ürünün sıcaklığı ve katılaşmasını etkileyen yeterli soğutma kapasitesine ve homojen soğutma dağılımına sahip olmalıdır. Ayrıca kalıp soğutma sistemi, aşırı ısınmayı veya termal şoklara yol açabilecek sızıntıları veya tıkanmaları önlemek için güvenli bir şekilde çalışmalıdır.

Kalıp tozu sistemi: Kalıp tozu sistemi, döküm işlemi sırasında erimiş çelik üzerine bir tabaka toz uygulayan bölümdür. Kalıp tozu sistemi, erimiş çeliği oksijen kapması ve ısı kaybından korumaya yardımcı olur. Kalıp ve dökülen çelik arasındaki teması kayganlaştırır ve erimiş çelikten kirlilikler bünyesine alır. Kalıp tozu sistemi, tozun türü ve miktarını dikkate almalıdır, bu, tozun viskozitesini, akıcılığını ve tüketimini etkiler.

Kalıp Konikliği : Kalıp gövdesinin en önemli özelliği, kalıp konikliğidir. Kalıp konikliği, kalıbın üst ve alt kısmı arasındaki genişlik farkı olan ve dökülen ürünün şekil ve kalitesini etkileyen bir faktördür. Kalıp konikliği genellikle yüzde veya oran olarak ifade edilir. Kalıp konikliği, döküm hızı, çelik sınıfı, soğutma hızı ve kalıp titreşimi gibi birçok faktör tarafından belirlenir ve dökülen ürünün şişme, çatlama veya yapışmasını önlemek için optimize edilmelidir.

Çekme & Doğrultma Ünitesi

Çekme doğrultma ünitesi, katılaşan kütüğün kalıptan çekilmesini sağlayan ve döküm işlemi sırasında kütüğü yatay düzlemde yönlendiren bir cihazdır. Bu makine, kütüğü tutan silindirlerden oluşur ve onu istenilen bir hızda hareket ettirir. Çekme makinesi ayrıca istenen ürün özelliklerine göre ürünün kalınlığına göre ayarlanabilir.

Damybar

Damybar, döküm işlemini başlatmak için kalıba yerleştirilen metal bir kiriştir. Sıvı çeliği yeterince katılaşana kadar destek sağlar. Dummy çubuk daha sonra yoldan ayrılır ve depolama alanına geri gönderilir

Kontrol Odası

Sürekli döküm makineleri için kontrol odası, operatörlerin ve denetleyicilerin döküm işlemini gerçek zamanlı olarak izleyebildiği ve kontrol edebildiği bir yerdir. Kontrol odasının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

Kontrol Ekranları: Bu ekranlar, döküm makinesinin canlı video beslemesini ve ürün kalitesini göstermelidir. Ekran ayrıca döküm işlemine ait hız, sıcaklık, soğutma hızı ve çelik bileşimi gibi ilgili verileri ve parametreleri de göstermelidir.

Bilgisayar sistemi: Bu sistem, döküm makinesini ve bileşenlerini kontrol eden yazılım ve algoritmaları çalıştırmalıdır. Bilgisayar sistemi ayrıca operatörlerin döküm işlemi için komutlar girmesine ve ayarları değiştirmesine olanak tanıyan bir kullanıcı arayüzüne sahip olmalıdır.

İletişim sistemi: Bu iletişim sistemi, kontrol odasını eritme fırını, kaptan metalurjisi istasyonu ve haddehane gibi üretim tesisinin diğer bölgeleri ile bağlamalıdır. İletişim sistemi ayrıca operatörlerin birbirleriyle ve müşteriler ve tedarikçiler gibi dış paydaşlarla iletişim kurmalarına olanak tanımalıdır.

Güvenlik sistemi: Güvenlik sistemi, döküm işlemi sırasında meydana gelebilecek herhangi bir tehlikeden veya acil durumdan kontrol odasını korumalıdır, bu tür tehlikeler arasında yangın, patlama veya elektrik kesintisi yer alabilir. Güvenlik sistemi ayrıca, herhangi bir arıza veya tehlike durumunda döküm makinesini durdurabilen bir alarm ve acil durdurma düğmesi de içermelidir.